Από κοντά. Φωτογραφία από τον Αχιλλέα Κωνστάντζο.
This image has been viewed 2730 times
Close Window