Χ. Τσέβης (αριστερά), Ν. Κούτσης (κέντρο), με παρέα
This image has been viewed 2497 times
Close Window