Άποψη της έκθεσης στη Λεωφ. Μεσογείων 269
This image has been viewed 3316 times
Close Window